RAMMLER DER WOCHE 4

RAMMLER DER WOCHE 4SIEGER

Roland Troxler

S Gedächtnis von üsem Präsi hed am letschte Samstig es paar Ussetzer gha. Nochem Instrumänthole send aus erschts di apasste Ghörschötz onuffendbar gsi. Ide Not hend de es paar Eiwäg änemösse. De söscht so zuverlässig Roli hed de bim 2. Lied de Isatz verpasst ond bim Zwöscherhythmus gmerkt, das s Gschänk vode Suuger im Outo leggeblobe esch. Nochem Uftrett heder sech de of d Suechi noch de Ghörschötz gmacht ond prompt s Täschli im Foyer lo stoh...

David Ulrich

Mer hend am Suugerball festgstellt dasmer d Barteschli supper cha dräie, noch de eint oder andere Karussellrondi (natürli passend zu de Musig) hed üse Mänzi ou no de plausch a dene Teschli gfonde. Voller Elan ond füechtfröhlichem Öbermuet escher wie en Wilde met sim Teschli ome Chreis gsecklet. Blöderwiis esch s Flies am Bode nömm so suuber ufem Bode ufgläge, de Mänzi hed liecht aghänkt, s Teschli hed aber emmerno witerdräit & üse Vollgasmänzi hed en suuberi brochlandig ufem Buuch häregleid nochdem er es paar Meter dor d Bar gfloge esch.

Kevin Häfliger

Nachdem am suugerball nütmeh glofe esch, hed mer beschlosse das de kost oder höfi no spagetti möched. Wo de dete niemer hed welle d houptigangstöre uftue hed de kev gseid "erged eine macht de scho uf" ond chorzerhand mou bi allne glütet. Tatsächlech hed de öber ufgmacht. Leider hed de im stägehus weder kene ufgmacht ond de kev hed chorzerhand weder bim nochber glütet. Wo de ergendeinisch de verschlofe wörkende herr Nguyen d töre ufgmacht hed, frogt de kev öb är ächt no am fifa spele seig ond mer wörde schösch ou grad cho. Wo de herr Nguyen de gseid het er seig am schlofe gsii hed de kev d wält nömme welle verstoh.

Roland Troxler

S Gedächtnis von üsem Präsi hed am letschte Samstig es paar Ussetzer gha. Nochem Instrumänthole send aus erschts di apasste Ghörschötz onuffendbar gsi. Ide Not hend de es paar Eiwäg änemösse. De söscht so zuverlässig Roli hed de bim 2. Lied de Isatz verpasst ond bim Zwöscherhythmus gmerkt, das s Gschänk vode Suuger im Outo leggeblobe esch. Nochem Uftrett heder sech de of d Suechi noch de Ghörschötz gmacht ond prompt s Täschli im Foyer lo stoh...

© 2018 Rhythmus Rammler Schlierbach / Impressum