RAMMLER DER WOCHE 3

RAMMLER DER WOCHE 3


SIEGER

Nico Weber

Am legendäre AllBall letscht Samschtig hend d Rammler weder mau es Heimspel gha. Dementsprächend esch ou d Vorfreud of dä Uftrett bi allne sehr gross gse. Bem Nico esch si sogar so gross gseh das är bim erschte Stöck of de Böhni rechtig d Fassig verlore hed. Dor das esch er z fescht id Röggelag cho ond bim Schlosston ab de Böhni gfloge.


Marcel Arnold

De MvB esch notürlech weder uf das Büre abe id 24h Bar ond är hed notürlech glehrt us sim Fähler vo letscht johr. Dorom hed de MvB dänkt ech be ned blöd ond sini Jagge äxtraa iRocksack iipackt doch dää rocksack esch dehaut ou weder i de Schlierbach obe blobe

Nico Weber

Am legendäre AllBall letscht Samschtig hend d Rammler weder mau es Heimspel gha. Dementsprächend esch ou d Vorfreud of dä Uftrett bi allne sehr gross gse. Bem Nico esch si sogar so gross gseh das är bim erschte Stöck of de Böhni rechtig d Fassig verlore hed. Dor das esch er z fescht id Röggelag cho ond bim Schlosston ab de Böhni gfloge.

Patrick Arnold

Wie emmer vererrt sech de PP i de 24h Bar bi der Borgguuger Büre. Semmer am Sonntig forem Omzog acho, müemmer feststelle das är sini Schmenki no voll in takt esch. Aber met de schmenki vo BGB! Ond forem monster heder no en poukeschleger verlore. As wär das aues ned scho gnueg, heder s gfüu gha är meus bim monster d Geuguseer onderstötze.

© 2018 Rhythmus Rammler Schlierbach / Impressum